Wednesday, 12 of August of 2020

Linkler

 

Önemli Linkler

Denizcilik Müste?arl???
Gemi Adamlar? S?nav Merkezi (GASM)
?stanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odas?
?stanbul Deniz Otobüsleri (IDO)
Mersin Deniz Ticaret Odas?
Türk Loydu
Türkiye Denizcilik ??letmleri

Türkiye Gemi ?n?a Sanayicileri Birli?i (Gispir )

 

 

 

Resmi Kurumlar

Deniz Kuvvetleri Deniz Müzesi
Hudut ve Sahiller Sa?l?k Genel Müdürlü?ü
K?y? Emniyeti ve Gemi Kurtarma
Sahil Güvenlik
Seyir, Hidrografi ve O?inografi Dairesi
Türkiye Deniz Kuvvetleri

 

 

Dernek Oda ve Birlikler

Beykoz Denizciler Derne?i
Gemi Makinalar? ??letme Mühendisleri Odas?
Gemi Mühendisleri Odas?
GM Forum – Gemi ?n?aat? Mühendisli?i forum sitesi
?TU Denizcilik Fakültesi Mezunlar? Derne?i
Kocaeli Ünv. Karamürsel MYO Mezunlar? sitesi
Türk Deniz Ara?t?rmalar? Vakf? (TÜDAV)
Türk Klavuz Kaptanlar Derne?i
Türk Uzakyol Gemi Kaptanlar? Derne?i
Türk Yelken Vakf?
YTÜ Gemi Mezunlar? Derne?i
Ziya Kalkavan A.D.M.L. Mezunlar? Derne?i

 

 

Yabanc? Siteler

Avrupada denizcilik sektörüyle ilgili linkler
Denizcilik sektör haberleri
Equasis Organisations – Gemi sorgulama
Gemi ?n?a Sanayicileri Birli?i
ICS-ISF ?nternational sihipping career center
ILO – Uluslararas? Çal??ma Örgütü
IMO – Uluslararas? Denizcilik Örgütü
Informare Shipping Database
Intercargo
Intertanko
ITF – International Transporter Workers Federation
Maritime News
MeCA – (Maritime e-Commerce Association)
Seyir cihazlar?, e?itim araç ve simulatörleri
Ship Technology
Ship.gr – Denizcilik firmalar? adresleri