Sunday, 9 of May of 2021

Tuzla Tersaneler – Genel Bilgi

TUZLA TERSANELER BÖLGES? :80 Y?llar?n sonunda ?stanbul’da Haliç ve Bo?az c?var?n da yerle?ik tersane ve çekek yerlerinin ?ehir d???na ta??nmas? amac?yla Devlet taraf?ndan Gemi ?n?a sanayicilere tahsisi yap?lan Tuzla Ayd?nl?k koyu; aradan geçen uzun seneler boyunca geli?mesini sürdürerek bugün Bölgemizin en büyük gemi in?a ve bak?m yeri haline gelmi? bulunmaktad?r.
Halen Bölgemizde 32 adet özel tersane 2 adet Kamu tersanesi 3 adet yat yap?m kooperatifi 2 adet yat çekek yeri Deniz kuvvetleri ve kamuya ait 4 adet yüzer havuz ve bir adet ta? havuzla la birlikte özel sektöre ait 14 adet yüzer havuz bulunmaktad?r.

Bölgede ;(Pendik Tersanesi hariç)

• Yeni Gemi ?n?as?nda 150.000 ton çelik i?leme kapasitesi

• Tek parçada 30.000 DWT’lik Yeni in?a Kapasitesi ile Y?lda 1.000.000 DWT/YIL Yeni Gemi in?a kapasitesi bulunan

24 adet 30 ila 100 metre aras?nda, 101 Metrenin üzeri 30 adet gemi in?a ve onar?m k?za?? mevcuttur.

Havuzlar ;
• 1 adet 340 x 80 m. ebatlar?nda 100.000 kald?rma kapasiteli

• 1 adet 233.3 boyunda 28.000 kald?rma kapasiteli

• 1 adet 170 boyunda 9.000 kald?rma kapasiteli

• 1 adet 155 boyunda 8.500 kald?rma kapasiteli

• 1 adet 130 boyunda 6.000 kald?rma kapasiteli

• 1 adet 130 boyunda 5.800 kald?rma kapasiteli

• 3 adet 140 boyunda 5.000 kald?rma kapasiteli

• 1 adet 60 boyunda 1.400 kald?rma kapasiteli

• YEN? GELENLER DESAN HAVUZ +TORLAK HAVUZ + YARGEM HAVUZ

Yüzer havuz mevcuttur.

Pendik tersanesinde bulunan Kuru (Ta?) Havuz 130.000 DWT’lik gemi havuzlama olana??na sahiptir.
• Bölgemiz gemi onar?m kapasitesi 7.500.000 DWT/YIL d?r. 

     
ANADOLU SHIPYARD   www.adik.com
CINDEMIR SHIPYARD   www.cindemir.com
CEKSAN SHIPYARD   www.ceksan.com.tr
CELIK TEKNE SHIPYARD   www.celiktekne.com.tr
CELIKTRANS SHIPYARD   www.celiktrans.com
DEARSAN SHIPYARD   ……….
DENIZ ENDUSTRISI SHIPYARD   www.cicekshipyard.com
DENTAS SHIPYARD   http://www.dentasshipyard.com/
DESAN SHIPYARD   www.desan-shipyard.com
DORTLER-ENGIN SHIPYARD   ………
GELIBOLU SHIPYARD   www.aksoyship.com
GEMAK SHIPYARD   www.gemak.com
GEMSAN SHIPYARD   www.gemsannet.com
GEMTIS SHIPYARD   www.gemtis.com.tr
GETA GENEL TASARIM   ………
GISAN SHIPYARD   www.gisanship.com
HIDRODINAMIK SHIPYARD   www.hidrodinamik.com
ICDAS SHIPYARD   www.icdas.com.tr
ISTANBUL SHIPYARD   www.istanbulshipyard.com
MADENCI SHIPYARD   www.madencishipyard.com
MARMARA SHIPYARD   www.marmarashipyard.com
RMK SHIPYARD   www.rmkmarine.com.tr
SEDEF SHIPYARD   www.kalkavanshipyard.com
SELAH SHIPYARD   www.selahshipyard.com
SAHIN SHIPYARD   www.sahincelik.com.tr
TERSAN SHIPYARD   www.tersan.com.tr
TORGEM SHIPYARD   www.torgem.com
TORLAK SHIPYARD   www.torlakshipyard.com
TUZLA GEMI SHIPYARD   www.tuzlagemi.com
TUZLA SHIPYARD   www.sadikoglugroup.com
TURKTER SHIPYARD   www.turkter.com
YARDIMCI SHIPYARD   www.yardimci.gen.tr
YILDIRIM SHIPYARD   www.yardimci.gen.tr
YILDIZ SHIPYARD   www.yildizgemi.com
YONCA SHIPYARD   www.yonca-onuk.com